Sida loo codsado gunooyinka shaqo la'aanta

Waa maxay gunooyinka shaqo la'aantu?

Gunooyinka shaqo la'aanta ayaa ku siinaaya dakhli ku meel gaar ah markaad waydo shaqadaada sifo aadan khaladka adigu lahayn. Lacagta ayaa badalaysa qaar kamid ah dakhliga aad lumisay waxayna kaa caawinaysaa bixinta qarashaadka intaad shaqo cusub helayso. Gunooyinka ayaa ka yimaada canshuurihii laga jaray mushaarkii uu ku siin jiray qofkii aad horay ugu shaqayn jirtay. Gunooyinka laguma salaynaayo baahidaada dhaqaale—kaliya waxaa lagu salaynayaa inaad dhawaan lumisay shaqadaada.

Kahor intaadan bilaabin, arag jawaabaha su'aalahaan guud oo ku saabsan gunooyinka la heli karo.


Oonleen ku codso (Ingiriis iyo Isbaanish kaliya)

Qaabka ugu fiican ee ugu dhakhsaha badan waa inaad oonleen ku codsato. Codsiga oonleenka ah ayaa kaliya lagu heli karaa af Ingiriis iyo Isbaanish. Kahor intaadan codsan, hubi inaad u qalanto oo baro waxa aad u baahan tahay inaad codsato:        

  • Gunooyinka ayaa la heli karaa si loogu caawiyo dadka shaqo la'aantu ku dhacday cudurka COVID-19 awgiis. Ka hubi inaad u qalanto iyo inkale halkaan.
  • Hubi inaad u qalnto gunooyinka caadiga ah ee shaqo la'aanta adoo akhrinaaya liiskaan.
  • Kahor intaadan codsan gunada shaqo la'aanta ee caadiga ah, soo dagso liiska hubinta si uu kaaga caawiyo inaad diyaar garoowdo.
  • Haddii aad ganacsi leedahay ama aad waydo shaqadaada COVID-19 awgiis aadana u qalmin gunooyinka caadiga ah ee shaqo la'aanta, waxaad u qalmi kartaa Pandemic Unemployment Assistance (Caawimaada Shaqo La'aanta Aafadu Keentay). Soo dagso liiskaan kahor intaadan codsan (waxaad u baahan tahay inaad codsato gunada caadiga ah ee shaqo la'aanta marka koobaad). 


Hadda oonleen ku codso

(Ingiriis iyo Isbaanish kaliya)


Kucodso khadka taleefanka (turjumaano ayaa la heli karaa)

Waxaad ku codsan kartaa taleefanka. Mudada la sugaayo wicitaanka ayaa hadda aad u dheer ayadoo dad aad u badan nasoo wacayaan si ay codsi usoo gudbiyaan sabab la xariirta aafada COVID-19. Waxaan ku dadaalaynaa inaan ku caawino aana kuu diyaarino turjumaanada luuqada, marka haddii aad doonayso inaad khadka taleefanka ku codsato, tilmaamahaan ayaa ku caawin kara.

Xili hore ama danbe nasoo wac
Waxaan wicitaanada qabanaa laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 4 galabnimo. Isniinta ilaa Sabtida. Inaad xili hore ama xili danbe nasoo wacdo waxay kordhinaysaa fursadaha aad ku heli karto qof taleefanka kaa qabta.

Ka jawaab taleefanka
Waxaa suuragal ah inaan kusoo wacno! Magaceenu kamasoo muuqanaayo wicitaanka. Haddii aadan qaban wicitaankeena, waa inaad wicitaanka nagusoo celisaa, taasoo waqti dheeraad ah ku daraysa mudada codsigaaga laga shaqaynaayo. 

Si aad taleefanka ugu codsato, wac 800-318-6022.