Sida loo codsado gunooyinka shaqo la'aanta

Waa maxay gunooyinka shaqo la'aantu?

Gunooyinka shaqo la'aanta ayaa ku siinaaya dakhli ku meel gaar ah markaad ku waydo shaqadaada sabab aadan khaladka adigu lahayn. Lacagta ayaa badalaysa qaar kamid ah dakhliga aad lumisay waxayna kaa caawinaysaa bixinta qarashaadka intaad shaqo cusub helayso. Gunooyinka ayaa ka yimaada canshuurihii laga jaray mushaarkii uu ku siin jiray qofkii aad horay ugu shaqayn jirtay. Gunooyinka laguma salaynaayo baahidaada dhaqaale—kaliya waxaa lagu salaynayaa inaad dhawaan lumisay shaqadaada.

Kahor intaadan bilaabin, arag jawaabaha su'aalahaan guud oo ku saabsan gunooyinka la heli karo.


Oonleen ku codso (Ingiriis iyo Isbaanish kaliya)

Qaabka ugu fiican ee ugu dhakhsaha badan waa inaad oonleen ku codsato. Codsiga oonleenka ah ayaa kaliya lagu heli karaa af Ingiriis iyo Isbaanish. Kahor intaadan codsan, hubi inaad u qalanto oo baro waxa aad u baahan tahay inaad codsato:              


Hadda oonleen ku codso

(Ingiriis iyo Isbaanish kaliya)


Kucodso khadka taleefanka (turjumaano ayaa la heli karaa)

Waxaad ku codsan kartaa taleefanka. Mudada la sugaayo wicitaanka ayaa hadda aad u dheer ayadoo dad aad u badan nasoo wacayaan si ay codsi usoo gudbiyaan sabab la xariirta aafada COVID-19. Waxaan ku dadaalaynaa inaan ku caawino aana kuu diyaarino turjumaanada luuqada, marka haddii aad doonayso inaad khadka taleefanka ku codsato, tilmaamahaan ayaa ku caawin kara.

Xili hore ama danbe nasoo wac
Inaad nasoo wacdo xili hore ama danbe waxay kordhinaysaa fursadahaaga helitaanka qof taleefanka kaa qabta (Saacadaa iyo xogta xarunta sheegashooyinka).

Ka jawaab taleefanka
Waxaa suuragal ah inaan kusoo wacno! Magaceenu kamasoo muuqanaayo wicitaanka. Haddii aadan qaban wicitaankeena, waa inaad wicitaanka nagusoo celisaa, taasoo waqti dheeraad ah ku daraysa mudada codsigaaga laga shaqaynaayo.

Si aad taleefanka ugu codsato, wac 800-318-6022.