نحوه درخواست مزایای بیکاری

مزایای بیکاری چیست؟

زمانی​که بدون تقصیری از سوی شما، شغل خود را از دست می​دهید، مزایای بیکاری درآمد موقتی به شما ارائه می​دهد. این پول بخشی از درآمد از دست رفته شما را جبران می​کند و به شما کمک می​کند مادامی​که به دنبال شغل جدیدی می​گردید، هزینه​های زندگی را بپردازید. این مزایا از مالیاتی می​آید که کارفرما(یان) قبلی شما پرداخت کرده است(اند). این مزایا بر اساس نیاز مالی نیست – صرفاً بر مبنای این است .که اخیراً شغلتان را از دست داده​اید یا خیر

.پیش از شروع روند درخواست، پاسخ به این پرسش​های رایج درباره مزایای موجود را بررسی کنید


(درخواست آنلاین (فقط به زبان​های انگلیسی و اسپانیایی

بهترین و سریع​ترین روش، درخواست آنلاین است. درخواست​نامه آنلاین فقط به زبان​های انگلیسی و اسپانیایی در دسترس است پیش از درخواست، ببینید واجد شرایط هستید یا خیر و بدانید برای ارائه درخواست به چه مواردی نیاز دارید

مزایا برای افرادی در دسترس است که شغل خود را به دلیل شیوع بیماری کووید-۱۹ از دست داده​اند. واجد شرایط بودن خود را در اینجا بررسی کنید

با بررسی کردن این فهرست، ببینید واجد شرایط دریافت مزایای عادی بیکاری هستید یا خیر

پیش از درخواست برای مزایای عادی بیکاری، این چک​لیست را دانلود کنید تا به شما کمک کند برای ارائه درخواست آماده شوید

اگر خویشفرما هستید یا کارتان را به دلیل شیوع کووید-۱۹ از دست دادهاید اما واجد شرایط استفاده از مزایای عادی بیکاری نیستید، ممکن است واجد شرایط استفاده از «مساعدت بیکاری ناشی از همهگیری» (Pandemic Unemployment Assistance) باشید. پیش از درخواست، این چکلیست را دانلود کنید لازم) است ابتدا برای مزایای عادی بیکاری درخواست دهید)

درخواست تجدیدنظر

(کروناویروس) COVID-19 سؤالات حقوق هفتگی مربوط به

درخواست می‌کنیم آنچه هنگام درخواست آنلاین مزایای بیکاری از شما

معرفی eServices برای مدعیان


هماکنون آنلاین درخواست دهید

(فقط به زبان​های انگلیسی و اسپانیایی)


(درخواست از طریق تماس تلفنی (مترجم شفاهی در دسترس است

می​توانید از طریق تماس تلفنی درخواست دهید. در حال حاضر، زمان​های انتظار بسیار طولانی است، زیرا افراد زیادی درباره مطالبات ناشی از همه​گیری کووید-۱۹ با ما تماس می​گیرند. ما متعهد هستیم به شما کمک کنیم و مترجمان شفاهی با ما همکاری می​کنند، بنابراین اگر لازم است از طریق تماس تلفنی درخواست دهید، این نکات می​تواند مفید باشد. 

زودهنگام یا دیرهنگام تماس بگیرید
از ۷ صبح تا ۴ بعدازظهر روزهای دوشنبه تا شنبه به تماس​ها پاسخ می​دهیم. اگر تماس شما به ساعت اولیه یا پایانی نزدیک باشد، احتمال اینکه بتوانید با اپراتور صحبت کنید بیشتر می​شود.

به تلفن خود پاسخ دهید
ممکن است ما باشیم! نام ما در صفحه شناسه تماس​گیرنده نشان داده نمی​شود. اگر به تماس ما پاسخ ندهید، باید دوباره با ما تماس بگیرد که باعث می​شود زمان بیشتری به روند درخواست شما اضافه شود. 

برای درخواست تلفنی، با 800‎-318-6022 تماس بگیرید